Scan-Line 810

Have any questions regarding the Scan-Line 800 series? Go to the FAQ or contact us directly!

Userguides – Scan-Line 810:

Userguide Scan-Line 800 DK
Userguide Scan-Line 800 UK
Userguide Scan-Line 800 DE
Userguide Scan-Line 800 FR
Userguide Scan-Line 800 NL
Userguide Scan-Line 800 SE
Userguide Scan-Line 800 PL

Drawings – Scan-Line 810

Drawing Scan-Line 810
Drawing Scan-Line 810 Stonetop
Drawing Scan-Line 810 Stone

Test Certificate – Scan-Line 810:

Test Certificate Scan-Line 800 DK
Test Certificate Scan-Line 800 DE

Technical Info – Scan-Line 810:

Model810810 Keramik / Fedtsten / Sandsten
Fra gulv til topafgang, mm12861286
Ovnfarvesort / gråsort / grå
Nominel, kW5.55.5
Ydelse, kW2-82-9
Opvarmer antal m225-9525-95
Røgafgang, Ø mm150150
Vægt, kg130155 / 238 / 209
Indføringsmængde,kg1.51.5
Brændkammer indv. bredde, mm330330
Min. skorstenstræk, mbar0.130.13
Afstand til brændbart materiale:--
Side ovn, mm:
Bag ovn, mm:
300
125
300
125
Møbleringsafstand, mm900900
CO % / mg / Nm3 13% O20,07 / 8770,07 / 877
Virkningsgrad, %7979
Støvmåling NS3058 g/kg tørstof2.612.61
Støvmåling mg / Nm3 13% O21818
Røgmasseflow, g/sec5.35.3
Røggastemperatur, celcius274274
Nox /mgNm3 % O29898
Godkendelser:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Model810810 Ceramics / Soapstone / Sandstone
Floor to top outlet, mm:12861286
Color:black / greyblack / grey
Nominal kW:5.55.5
Heat output, kW:2-82-8
Est. room size, m2:25-9525-95
Outlet pip size, Ø mm:150150
Weight, kg:130155 / 238 / 209
Fuel volume, kg:1.51.5
Combustion chamber width, mm:330330
Min. draught, mbar:0.130.13
Distance to flammable materials:--
At the sides, mm:
Behind stove, mm:
300
125
300
125
Distance to furniture, mm:900900
CO2 % / mg / Nm3 13% O2:0,07 / 8770,07 / 877
Efficiency, %:7979
Dustmeasurement: NS3058 g/kg2.612.61
Dustmeasurement EN13240 g/kg:1818
Flu / gas, g/sec:5.35.3
Flu / gas temperature, celsius:274274
NOx mg / Nm2 13% O2:9898
Approvals:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Modell810810 Keramik / Speckstein / Sandstein
Höhe Boden zum Abgasstutzen, mm:12861286
Farbe des Ofens:schwartz / grauschwartz / grau
Nominal, kW:5.55.5
Leistung, kW:2-82-8
Erwärmung, m2:25-9525-95
Rauchabzug, Ø mm:150150
Gewicth, kg:130155 / 238 / 209
Brennstoffmenge, kg:1.51.5
Brennkammer indv. Breite, mm:330330
Min. Schornsteinabzug, mbar:0.130.13
Abstand zu brennbarem Material:--
Seitlich dem Ofens, mm:
Hinter dem Ofens, mm:
300
125
300
125
Abstans zu Möbeln, mm:900900
CO2 % / mg / Nm3 13% O2:0,07 / 8770,07 / 877
Wirkungsgrad, %:7979
Feinstaubmessung NS3058, g/kg Trockenmasse:2.612.61
Feinstaubmessung EN13240, mg / Nm2 13% O2:1818
Massenfluss Rauchgas, g/sec:5.35.3
Rauchgastemperatur, celsius:274274
NOx mg / Nm2 13% O2:9898
Zulassungen:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Modéle810810 Ceramique / Pierre ollaire / Pierre de sable
Du sol au sortie par le haut12861286
Cuoleur du poêle:noir / grisnoir / gris
Puissance de référence, kW:5.55.5
Puissance, kW:2-82-8
Réchauffement en m2:25-11025-110
Buse de sortie de fumees:150150
Poids en kg:130155 / 238 / 209
Quantité de combustible, kg:1.51.5
Chambre de combustion, mm:330330
Tirage minimum en mbar:0.120.12
Distance des matériaux inflammables:--
Cotés en mm:
Arriére en mm:
240
100
240
100
Distance des matériaux inflammables – devant en mm:900900
CO % / mg / m30,1 / 12500,1 / 1250
Rendement, %:8080
Particules fines EN 13240 / Din+:3232
Débit des gas de combustion g/s:4.74.7
Température de départ de fumée:266266
NOx mg/m3n:7171
Agréments:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Model810810 Keramiek / Speksteen / Zandsteen
Bovenkant rookgasafvoer, mm:12861286
Kleur:zwart / grijszwart / grijs
Nominaal, kW:5.55.5
Capaciteit, kW:2-82-8
Verwarming ruimte in m2:25-9525-95
Rookgasaansluiting, Ø mm:150150
Gewicht, kg:130155 / 238 / 209
Hoeveelheldbrandstof, kg:1.51.5
Verbrandingskamerbreedte, mm:330330
Min. schoorsteentrek, mbar:0.130.13
Afstand tot brandbaar materiaal:--
Zijkant, mm:
Achter, mm:
300
125
300
125
Afstand tot meubilair, mm:900900
CO % / mg / m3:0,07 / 8770,07 / 877
Rendement, %:7979
Stofmeting NS3058 g/kg droogstof:2.612.61
Stofmeting EN13240 g/kg:1818
Massastroming rookgas g/sek:5.35.3
Rookgastemperatuur, celsius:274274
NOx mg/m3n:9898
Goedkeuring:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Modell810810 Keramik / Täljsten / Sandsten
Golv till skorstensuttaget, mm:12861286
Kaminfärg:svart / gråsvart / grå
Nominel, kW:5.55.5
Effekt, kW:2-82-8
Uppvärmning i m2:25-9525-95
Rökavgång, Ø mm:150150
Vikt, kg:130155 / 238 / 209
Bränsletillförsel, kg:1.51.5
Brännkammarens inre bredd, mm:330330
Min. skorstensdrag, mbar:0.130.13
Avstånd till brännbart material:--
Sidorna, mm:
Bakåt, mm:
300
125
300
125
Möbleringsavstånd, mm:900900
CO % / mg / m3:0,07 / 8770,07 / 877
Verkningsgrad, %:7979
Stoftutsläpp NS3058 g/kg torrsubstans:2.612.61
Stoftutsläpp EN13240 g/kg:1818
Rökgasflöde, g/sec:5.35.3
Rökgastemperatur, celsius:274274
NOx mg/m3n:9898
Godkännande:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Modello810810 Ceramica / Soapstone / Sandstone
Altezza da terra uscita fumi sup.12861286
Colorenero / grigronero / grigro
KW nominale5.55.5
KW potenza2-82-9
Dim. Prevista della stanza m225-9525-95
Dim. Del turbo di usicta Ø mm150150
Peso in kg130155 / 238 / 209
Quantitá combustibile in kg1.51.5
Larghezza della camera di combustione mm330330
Tiraggio min.0.130.13
Distanza dal mobile in mm--
Al lati
Dietro stufa
300
125
300
125
Ditanza mobili da vetro frontale mm900900
CO % / mg / m30,1 / 12500,1 / 1250
Rendimento %7979
Dustmessurement NS3058 g/kg2.612.61
Emissioni polveri EN13240 g/kg1818
Scarico/Gas/g/sec5.35.3
Scarico/Gas temperture C ̊ 274274
Nox mg/m3n9898
Autorizzazioni:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG

Measurements – Scan-Line 810

MAAL_DRAWING_4
A: 214
B: 548
C: 1162
D: 440
H: 1325
MAAL_DRAWING_4
A: 218
B: 560
C: 1162
D: 445
H: 1357