Scan-Line 800

Have any questions regarding the Scan-Line 800 series? Go to the FAQ or contact us directly!

Userguides – Scan-Line 800:

Userguide Scan-Line 800 DK
Userguide Scan-Line 800 UK
Userguide Scan-Line 800 DE
Userguide Scan-Line 800 FR
Userguide Scan-Line 800 NL
Userguide Scan-Line 800 SE
Userguide Scan-Line 800 PL

Drawing – Scan-Line 800:

Drawing Scan-Line 800
Drawing Scan-Line 800 Stonetop
Drawing Scan-Line 800 Stone
Drawing Scan-Line 800 Side Windows

Test Certificate – Scan-Line 800:

Test Certificate Scan-Line 800 DK
Test Certificate Scan-Line 800 DE

Technical Info – Scan-line 800:

Model800800 Keramik / Fedtsten / SandstenSidelys
Fra gulv til topafgang, mm100410041004
Ovnfarvesort / gråsort / gråsort / grå
Nominel, kW5.55.56
Ydelse, kW2-82-83-10
Opvarmer antal m225-9525-9530-125
Røgafgang, Ø mm150150150
Vægt, kg113134 / 200 / 174118
Indføringsmængde,kg1.51.51.5
Brændkammer indv. bredde, mm330330330
Min. skorstenstræk, mbar0.130.130.13
Afstand til brændbart materiale:---
Side ovn, mm:
Bag ovn, mm:
300
125
300
125
450
130
Møbleringsafstand, mm900900850
CO % / mg / Nm3 13% O20,07 / 8770,07 / 8770,066 / 824
Virkningsgrad, %797980
Støvmåling NS3058 g/kg tørstof2.612.613.16
Støvmåling mg / Nm3 13% O218188
Røgmasseflow, g/sec5,35,35.3
Røggastemperatur, celcius274274277
Nox /mgNm3 % O29898101
Godkendelser:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Model800800 Ceramics / Soapstone / SandstoneSide Windows
Floor to top outlet, mm:100410041004
Color:black / greyblack / greyblack / grey
Nominal kW:5.55.56
Heat output, kW:2-82-83-10
Est. room size, m2:25-9525-9530-125
Outlet pip size, Ø mm:150150150
Weight, kg:113134 / 200 / 174118
Fuel volume, kg:1.51.51.5
Combustion chamber width, mm:330330330
Min. draught, mbar:0.130.130.12
Distance to flammable materials:---
At the sides, mm:
Behind stove, mm:
300
125
300
125
450
130
Distance to furniture, mm:900900850
CO2 % / mg / Nm3 13% O2:0,07 / 8770,07 / 8770,066 / 824
Efficiency, %:797980
Dustmeasurement: NS3058 g/kg2.612.613.16
Dustmeasurement EN13240 g/kg:18188
Flu / gas, g/sec:5.35.35.3
Flu / gas temperature, celsius:274274277
NOx mg / Nm2 13% O2:9898101
Approvals:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Modell800800 Keramik / Speckstein / Sandstein800 Seitensheiben
Höhe Boden zum Abgasstutzen, mm:100410041004
Farbe des Ofens:schwartz / grauschwartz / grauschwartz / grau
Nominal, kW:5.55.56
Leistung, kW:2-82-83-10
Erwärmung, m2:25-9525-9530-125
Rauchabzug, Ø mm:150150150
Gewicth, kg:113134 / 200 / 174118
Brennstoffmenge, kg:1.51.51.5
Brennkammer indv. Breite, mm:330330330
Min. Schornsteinabzug, mbar:0.130.130.12
Abstand zu brennbarem Material:---
Seitlich dem Ofens, mm:
Hinter dem Ofens, mm:
300
125
300
125
450
130
Abstans zu Möbeln, mm:900900850
CO2 % / mg / Nm3 13% O2:0,07 / 8770,07 / 8770,066 / 824
Wirkungsgrad, %:797980
Feinstaubmessung NS3058, g/kg Trockenmasse:2.612.613.16
Feinstaubmessung EN13240, mg / Nm2 13% O2:18188
Massenfluss Rauchgas, g/sec:5.35.35.3
Rauchgastemperatur, celsius:274274277
NOx mg / Nm2 13% O2:9898101
Zulassungen:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Modéle800800 Ceramique / Pierre ollaire / Pierre de sable800 Avec vitres
latérales
Du sol au sortie par le haut100410041004
Cuoleur du poêle:noir / grisnoir / grisnoir / gris
Puissance de référence, kW:5.55.56
Puissance, kW:2-82-93-9
Réchauffement en m2:25-9525-11030-110
Buse de sortie de fumees:150150150
Poids en kg:113134 / 200 / 174118
Quantité de combustible, kg:1.51.51.5
Chambre de combustion, mm:330330330
Tirage minimum en mbar:0.120.120.12
Distance des matériaux inflammables:---
Cotés en mm:
Arriére en mm:
240
100
240
100
450
130
Distance des matériaux inflammables – devant en mm:900900850
CO % / mg / m30,1 / 12500,1 / 12500,066 / 824
Rendement, %:808080
Particules fines EN 13240/Din+32328
Débit des gas de combustion g/s:4.74.75.3
Température de départ de fumée:266266277
NOx mg/m3n:7171101
Agréments:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Model800800 Keramiek / Speksteen / Zandsteen800 Zijruit
Bovenkant rookgasafvoer, mm:100410041004
Kleur:zwart / grijszwart / grijszwart / grijs
Nominaal, kW:5.55.56
Capaciteit, kW:2-82-83-10
Verwarming ruimte in m2:25-9525-9530-125
Rookgasaansluiting, Ø mm:150150150
Gewicht, kg:113134 / 200 / 174118
Hoeveelheldbrandstof, kg:1.51.51.5
Verbrandingskamerbreedte, mm:330330330
Min. schoorsteentrek, mbar:0.130.130.12
Afstand tot brandbaar materiaal:---
Zijkant, mm:
Achter, mm:
300
125
300
125
450
130
Afstand tot meubilair, mm:900900850
CO % / mg / m3:0,07 / 8770,07 / 8770,066 / 824
Rendement, %:797980
Stofmeting NS3058 g/kg droogstof:2.612.613.16
Stofmeting EN13240 g/kg:18188
Massastroming rookgas g/sek:5.35.35.3
Rookgastemperatuur, celsius:274274277
NOx mg/m3n:9898101
Goedkeuring:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Modell800800 Keramik / Täljsten / Sandsten800 Sidofönster
Golv till skorstensuttaget, mm:100410041004
Kaminfärg:svart / gråsvart / gråsvart / grå
Nominel, kW:5.55.56
Effekt, kW:2-82-83-10
Uppvärmning i m2:25-9525-9530-125
Rökavgång, Ø mm:150150150
Vikt, kg:113134 / 200 / 174118
Bränsletillförsel, kg:1.51.51.5
Brännkammarens inre bredd, mm:330330330
Min. skorstensdrag, mbar:0.120.120,12
Avstånd till brännbart material:---
Sidorna, mm:
Bakåt, mm:
240
100
240
100
450
130
Möbleringsavstånd, mm:900900850
CO % / mg / m3:0,1 / 12500,1 / 12500,066 / 824
Verkningsgrad, %:808080
Stoftutsläpp NS3058 g/kg torrsubstans:2.612.613,16
Stoftutsläpp EN13240 g/kg:32328
Rökgasflöde, g/sec:4.74.75.3
Rökgastemperatur, celsius:266266277
NOx mg/m3n:7171101
Godkännande:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Modello800800 Ceramica / Soapstone / SandstoneVetri laterali
Altezza da terra uscita fumi sup.100410041004
Colorenero / grigronero / grigronero / grigro
KW nominale5.55.56
KW potenza2-82-83-10
Dim. Prevista della stanza m225-9525-9530-125
Dim. Del turbo di usicta Ø mm150150150
Peso in kg113134 / 200 / 174118
Quantitá combustibile in kg1.51.51.5
Larghezza della camera di combustione mm330330330
Tiraggio min.0.130.130.12
Distanza dal mobile in mm---
Al lati
Dietro stufa
300
125
300
125
450
130
Ditanza mobili da vetro frontale mm900900850
CO % / mg / m30,07 / 8770,07 / 8770,066 / 824
Rendimento %797980
Dustmessurement NS3058 g/kg2.612.613.16
Emissioni polveri EN13240 g/kg18188
Scarico/Gas/g/sec5.35.35.3
Scarico/Gas temperture C ̊ 274274277
Nox mg/m3n9898101
Autorizzazioni:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG
EN 13240
NS 3059
15a-BVG

Measurements – Scan-Line 800:

MAAL_DRAWING_4
A: 214
B: 548
C: 880
D: 440
H: 1043
MAAL_DRAWING_4
A: 218
B: 560
C: 880
D: 445
H: 1075
MAAL_DRAWING_4
A: 214
B: 548
C: 880
D: 440
H: 1043