Scan-Line 70

Have any questions regarding the Scan-Line 70? Go to the FAQ or contact us directly!

Userguides – Scan-Line 70:

Userguide Scan-Line 70 DK
Userguide Scan-Line 70 UK
Userguide Scan-Line 70 DE
Userguide Scan-Line 70 FR
Userguide Scan-Line 70 NL

Drawings – Scan-Line 70:

Drawing Scan-Line 70

Test Certificate – Scan-Line 70:

Test Certificate Scanline 70 DK

Technical Info – Scan-Line 70:

Model70
Fra gulv til topafgang, mm986
Ovnfarvesort / grå
Nominel, kW4
Ydelse, kW2-6
Opvarmer antal m220-80
Røgafgang, Ø mm150
Vægt, kg454
Indføringsmængde, kg1
Brændkammer indv. bredde, mm306
Min. skorstenstræk, mbar0.12
Afstand til brændbart materiale:-
Side ovn, mm:
Bag ovn, mm:
190
160
Møbleringsafstand, mm800
CO % / mg / Nm3 13% O20,09 / 1125
Virkningsgrad, %83.1
Støvmåling NS3058 g/kg tørstof2.18
Støvmåling mg / Nm3 13% O220
Røgmasseflow, g/sec3.2
Røggastemperatur, celcius260
Nox /mgNm3 % O274
Godkendelser:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Model70
Floor to top outlet, mm:986
Color:black / grey
Nominal kW:4
Heat output, kW:2-6
Est. room size, m2:20-80
Outlet pip size, Ø mm:150
Weight, kg:454
Fuel volume, kg:1
Combustion chamber width, mm:306
Min. draught, mbar:0.12
Distance to flammable materials:-
At the sides, mm:
Behind stove, mm:
190
160
Distance to furniture, mm:800
CO2 % / mg / Nm3 13% O2:0,09 / 1125
Efficiency, %:83.1
Dustmeasurement: NS3058 g/kg2.18
Dustmeasurement EN13240 g/kg:20
Flu / gas, g/sec:3.2
Flu / gas temperature, celsius:260
NOx mg / Nm2 13% O2:74
Approvals:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Modell70
Höhe Boden zum Abgasstutzen, mm:986
Farbe des Ofens:schwartz / grau
Nominal, kW:4
Leistung, kW:2-6
Erwärmung, m2:20-80
Rauchabzug, Ø mm:150
Gewicth, kg:454
Brennstoffmenge, kg:1
Brennkammer indv. Breite, mm:306
Min. Schornsteinabzug, mbar:0.12
Abstand zu brennbarem Material:-
Seitlich dem Ofens, mm:
Hinter dem Ofens, mm:
190
160
Abstans zu Möbeln, mm:800
CO2 % / mg / Nm3 13% O2:0,09 / 1125
Wirkungsgrad, %:83.1
Feinstaubmessung NS3058, g/kg Trockenmasse:2.18
Feinstaubmessung EN13240, mg / Nm2 13% O2:20
Massenfluss Rauchgas, g/sec:3.2
Rauchgastemperatur, celsius:260
NOx mg / Nm2 13% O2:74
Zulassungen:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Modéle70
Du sol au sortie par le haut986
Cuoleur du poêle:svart / grå
Puissance de référence, kW:4
Puissance, kW:2-6
Réchauffement en m2:20-110
Buse de sortie de fumees:150
Poids en kg:454
Quantité de combustible, kg:1
Chambre de combustion, mm:306
Tirage minimum en mbar:0.12
Distance des matériaux inflammables:-
Cotés en mm:
Arriére en mm:
190
160
Distance des matériaux inflammables – devant en mm:800
CO % / mg / m30,09 / 1125
Rendement, %:83.1
Particules fines EN 13240 / Din+:20
Débit des gas de combustion g/s:3.2
Température de départ de fumée:260
NOx mg/m3n:74
Agréments:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Model70
Bovenkant rookgasafvoer, mm:986
Kleur:zwart / grijs
Nominaal, kW:4
Capaciteit, kW:2-6
Verwarming ruimte in m2:20-80
Rookgasaansluiting, Ø mm:150
Gewicht, kg:454
Hoeveelheldbrandstof, kg:1
Verbrandingskamerbreedte, mm:306
Min. schoorsteentrek, mbar:0.12
Afstand tot brandbaar materiaal:-
Zijkant, mm:
Achter, mm:
190
160
Afstand tot meubilair, mm:800
CO % / mg / m3:0,09 / 1125
Rendement, %:83.1
Stofmeting NS3058 g/kg droogstof:2.18
Stofmeting EN13240 g/kg:20
Massastroming rookgas g/sek:3.2
Rookgastemperatuur, celsius:260
NOx mg/m3n:74
Goedkeuring:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Modell70
Golv till skorstensuttaget, mm:986
Kaminfärg:svart / grå
Nominel, kW:4
Effekt, kW:2-6
Uppvärmning i m2:20-80
Rökavgång, Ø mm:150
Vikt, kg:454
Bränsletillförsel, kg:1
Brännkammarens inre bredd, mm:306
Min. skorstensdrag, mbar:0.12
Avstånd till brännbart material:-
Sidorna, mm:
Bakåt, mm:
190
160
Möbleringsavstånd, mm:800
CO % / mg / m3:0,09 / 1125
Verkningsgrad, %:83.1
Stoftutsläpp NS3058 g/kg torrsubstans:2.18
Stoftutsläpp EN13240 g/kg:20
Rökgasflöde, g/sec:3.2
Rökgastemperatur, celsius:260
NOx mg/m3n:74
Godkännande:EN 13240
NS 3059
15a-BVG
Modello70
Altezza da terra uscita fumi sup.986
Colorenero / grigro
KW nominale4
KW potenza2-6
Dim. Prevista della stanza m220-80
Dim. Del turbo di usicta Ø mm150
Peso in kg454
Quantitá combustibile in kg1
Larghezza della camera di combustione mm306
Tiraggio min.0.12
Distanza dal mobile in mm-
Al lati
Dietro stufa
190
160
Ditanza mobili da vetro frontale mm800
CO % / mg / m30,09 / 1125
Rendimento %83.1
Dustmessurement NS3058 g/kg2.18
Emissioni polveri EN13240 g/kg20
Scarico/Gas/g/sec3.2
Scarico/Gas temperture C ̊ 260
Nox mg/m3n74
Autorizzazioni:EN 13240
NS 3059
15a-BVG

Measurements – Scan-Line 70:

+-70
MAAL_DRAWING_3
A: 286
B: 560
C: 870
D: 526
H: 1430